Условия за монтаж и поддръжка

автомати за кафе и храни Пловдив

Нашите условия за монтаж и поддръжка на машините

1. Условията за поставяне на кафе-автомат са индивидуални за всеки обект според локацията.
2. Наем за ползване на площ за поставяне на кафе апарат по договаряне.
3. От наемодателя на площта се изисква предоставяне на източник за електроенергия.
4. Разходите за електроенергията, нужна за автомата се поемат от собственика на машината
5. Пълното обслужване на кафе-автомата се извършва от оторизиран персонал на фирмата собственик на машината, в т.ч ремонти, доставка на консумативи и др.