Общи условия

автомати за кафе и храни Пловдив

Общи условия

Преди да използват този уеб сайт/електронен магазин, посетителите и потребителите му трябва внимателно да прочетат настоящите Общи Условия. Ако посетителите и потребителите използват този уеб сайт се счита, че са приели и са напълно съгласни с настоящите Общи Условия. Ако посетителите и потребителите не приемат тези Общи Условия, те не трябва да използват този уеб сайт.

Настоящият текст съдържа Общите Условия, съгласно които dp-vending.com предоставя услуги на потребителите си посредством електронен форма за поръчка. Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи Условия чрез зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на използвания от нас сървър или чрез заплащане и ползване на платени услуги и продукти, предлагани от нас.

Правила за използване на сайта

Dp-vending.com (наричан по-долу „Доставчик“), в качеството си на собствениик, който е създал и оперира чрез уеб сайт, дава право на потребителите да зареждат и разглеждат всички материали, които са публикувани в него само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че се спазват и се съобразяват всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този интернет сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този интернет сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този уеб сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на Доставчика по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този интернет сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти. Също така Доставчикът не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този уеб сайт. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като Доставчикът не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в този интернет сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените данни за контакти.

Ограничение на отговорността

Dp-vending.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този интернет сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Доставчика за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този интернет сайт или материали от него от страна на потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Препратки към други уеб сайтове и към този уеб сайт

Наличните препратките от този интернет сайт към интернет сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на потребителите. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този интернет сайт. Доставчикът не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин Доставчикът по никакъв начин не налага и не препоръчва тези интернет сайтове на трети лица, нито информацията, публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, потребителите правят това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Потребителите на този интернет сайт могат да създават препратки към него от други сайтове, но само ако са спазени условията на Доставчика. Доставчикът декларира, че не е съгласен да получава препратки от сайтове с порнографско, спамърско или нерелевантно съдържание. Потребителите могат да получат точните изисквания на Доставчика по този въпрос като се свържат с него чрез контактната форма.

Промяна на цени на стоки

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на интернет сайта, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени от Потребителя, ако има такива.

Доставка

Доставките се извършват от куриерска фирма Еткон, като поръчките се изпращат в началото на седмицата. Точната цена на доставка се изчислява в последствие при куриера в зависимост от количеството стоки и адреса за доставка посочен от Потребителя в съответното населено място. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице и/или телефон за контакти при подаване на заявката, Dp-vending.com не е обвързано от задължение за изпълнение на доставката на заявените продукти.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки и са защитени от авторско право.

Потребителски коментари и мнения за стоки

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. Доставчикът не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите, публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. Доставчикът си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език. В случаи на проблеми и жалби, потребителите използват формата за връзка, която е част от този интернет сайт.