За нас

автомати за кафе и храни Пловдив

От момента на създаването си фирма „Дипи Вендинг“ ООД се профилира в закупуване, разполагане и експлоатация на автомати за кафе и топли напитки. В последствие започва да разполага и автомати за студени безалкохолни напитки и пакетирани изделия. Оперира на територията на град Пловдив.

Работим 24 часа за вас. Нашата практика е да разполагаме модерни, надеждни автомати, като предлагаме продукти с високо качество. Ние винаги целим постигане на дългосрочни партньорски отношения с нашите контрагенти, като от наша страна изпълняваме коректно договорните си задължения, осигуряваме безпроблемно функциониране и техническа поддръжка на нашето оборудване.

Работим с удобни за употреба автомати, които предлагат кафе еспресо и асортимент от топли напитки. За тях е осигурено перфектно обслужване и поддръжка на от оторизиран персонал, които е с пълно съответствие с нормативните изисквания.

Спазваме точен график за обслужване на инсталираните автомати съобразен с индивидуалните изисквания на всеки клиент.