Вендинг машини

автомати за кафе и храни Пловдив

Предлагаме машини от ново поколение Necta, Astro, Rondo, Sfera.

Висок капацитет, изключително надеждни и модерен дизайн на марка номер едно в бизнеса с вендинг автомати Zanussi.

Нашите условия за монтаж и поддръжка на машините

1. Условията за поставяне на кафе-автомат са индивидуални за всеки обект според локацията.
2. Наем за ползване на площ за поставяне на кафе апарат по договаряне.
3. От наемодателя на площта се изисква предоставяне на източник за електроенергия.
4. Разходите за електроенергията, нужна за автомата се поемат от собственика на машината
5. Пълното обслужване на кафе-автомата се извършва от оторизиран персонал на фирмата собственик на машината, в т.ч ремонти, доставка на консумативи и др.